Ouderraad

Onze scholenĀ hebben beideĀ een actieve ouderraad, ook wel OR genoemd. Vanuit de ouderraad en het team worden diverse werkgroepen gevormd. Zij organiseren festiviteiten op school die uitgevoerd worden met andere hulpouders en vrijwilligers. De ouderraad heeft de zeggenschap over het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. U betaalt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Het door u betaalde geld komt direct ten goede aan activiteiten zoals cadeaus voor 5 december en festiviteiten zoals carnaval, schoolkamp en de schoolreis. De inkomsten van de ouderraad komen naast de vrijwillige ouderbijdrage ook van het bedrag dat ontvangen wordt voor het inzamelen van oud papier.

Mocht u problemen hebben met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of stichting leergeld.