Pedagogisch handelen

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale ontwikkeling en functioneren. Wij besteden daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit, omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoordelijke en bewuste kinderen, die later voor zichzelf kunnen zorgen en kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. 

Naast de klassenafspraken die met de leerlingen gemaakt worden, gebruiken we twee werkwijzen die zoveel mogelijk geïntegreerd binnen ons onderwijs worden aangeboden:  

  • Fides 
  • Rots & Water 

Fides

We werken met de werkwijze Fides; dat betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. We gaan in gesprek met leerlingen en gebruiken hierbij symbolen. De Fides-methodiek wil via praktische en herkenbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van alledaagse symbolen, zoals de sleutelbos, de dominorij en de ballon.  

Rots en Water

Rots & Water werkt vanuit de psycho-fysieke didactiek. We werken met actieve werkvormen waarbij kinderen ervaring opdoen. Daarnaast bieden we handvatten voor het omgaan met sociale situaties en emoties. Ervarend leren met lichamelijk georiënteerde oefeningen stimuleren de fysieke en mentale weerbaarheid en de sociale competenties.

Kinderen ontwikkelen al doende inzicht  in:

  • vertrouwen in zichzelf en anderen
  • hun rol in contact met anderen
  • het effect van hun eigen gedrag
  • hun houding en lichaamstaal
  • andere manieren om te reageren