Missie en visie

Missie

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. We zorgen voor een stevige basis en willen het beste halen uit ieder kind. We werken al scholen nauw samen. Hierdoor bieden we voor alle betrokkenen de mogelijkheid om hun wereld te verbreden en te verdiepen. Onze missie ‘Samen in ontwikkeling’ geldt voor ons allemaal: kinderen, ouders én het team. 

Visie

Pedagogisch klimaat

Ieder kind is uniek en mag er zijn. Er heerst een positieve sfeer op school waarin veiligheid, respect en vertrouwen voorop staan. De methodieken van Rots & Water en Fides bieden ons handreikingen om deze positieve sfeer te creëren en te behouden.  

Leren en lesgeven

Eigenaarschap staat centraal in ons onderwijs. We betrekken kinderen hierbij door samen met hen doelgericht en gedifferentieerd te werken binnen de leerlijnen. Dit krijgt vorm door: 

  • Coöperatief leren 
  • Thematisch leren 
  • Bewegend leren 
  • Spelend leren 

Binnen deze werkvormen is er aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies. 

Begeleiding

We hebben aandacht voor verschillende onderwijsbehoeften van kinderen, zodat iedereen optimaal kan ontwikkelen. We denken daarbij in mogelijkheden en kansen. Tevens wordt afgestemd op excellentie en zorg.  

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn partner in ons onderwijs. We delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen, zowel op educatief gebied als bij het vormgeven van activiteiten. We hechten als school waarde aan een open communicatie met ouders.  

Team

Met humor en passie voor het onderwijs werkt het team aan de professionele leergemeenschap. We leren van en met elkaar en verbeteren ons continu. Met vertrouwen in onszelf en de ander benutten we elkaars expertises.  

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de waarden die wij belangrijk vinden en waarvan we willen dat alle betrokkenen van onze school ons daarin herkennen. 

Respect - Vertrouwen - Verbinding - Verantwoordelijkheid - Ontwikkeling - Kwaliteit