Team

Iedere dag staat er een betrokken team met leerkrachten klaar. Zij worden ondersteund door onderwijsassistenten, vakleerkrachten voor gym, muziek en handvaardigheid en de intern begeleider die de zorg op school coördineert. Samen blijven we ons ontwikkelen en staan we voor goed onderwijs voor ieder kind op onze school. Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers die met veel plezier en gedrevenheid een fijne schooltijd voor uw kind realiseren.

De Akkerwinde

Groep 1-2
Lisette Rutten & Linda Luijpen
 
Groep 3-4
Elien Verhoeven
 
Groep 5-6
Ellen van den Berg & Janneke van Dijk
 
Groep 7-8
Gisèle van Baaren
 
Conciërge
Bep Cremers
 

Dr. Jan de Quay

Groep 1-2
Iris Renkens & Lisette Rutten
 
Groep 2-3
Maud Bindels
 
Groep 4-5
Cirean Thiesen & Gésanne Swinkels
 
Groep 5-6
Chiel Wissing
 
Groep 7-8
Rob van Aerts
 
 

Voor beide scholen

Muziek leraar: Nord Strik
Gym leraar: Kas van den Bosch
OnderwijsassistentenAnnet Arts en Fieke Kunneman

Administratief medewerkster: Corin van Hintum-Gremmen

De intern leerlingbegeleider (ib-er): Ingrid Merkx

Bij de ib-er kan de leerkracht terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg op school door leerlingenbesprekingen en toetsbesprekingen te plannen. Zij bespreekt met de leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt de leerkracht hierbij. Als er externe hulp voor een leerling ingeschakeld moet worden, wordt dit door haar geregeld.  Ouders met een specifieke zorgvraag over hun kind kunnen ook bij haar terecht.

Taalspecialist: Ingrid Merkx

Ingrid is de taalspecialist van het team. Zij houdt zich bezig met de taalontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het taalbeleidsplan.

Rekenspecialist: Gisèle van Baaren

Gisèle is de rekenspecialist van het team. Zij houdt zich bezig met de rekenontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het rekenbeleidsplan.

iCoach: Cora Beeftink

Cora is de iCoach van het team. Zij houdt zich bezig met de ICT ontwikkeling binnen de school. Zij draagt zorg voor de uitvoering van het ICT beleidsplan en ondersteunt de leerkrachten met het lesgeven met ICT.

Directeur: Stijntje van Esch

Zij houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contacten met andere scholen in een directeurenoverleg en contacten met instanties.