Opleidingsschool

Samen opleiden

Optimus is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. Momenteel werken 20 van de 41 Optimus scholen intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Op deze scholen worden studenten opgeleid en begeleid door schoolopleiders. Deze 8 schoolopleiders zijn in dienst bij Optimus, zij begeleiden en beoordelen deze studenten. Hiervoor worden zij één dag per week vrij gemaakt. Optimus heeft de ambitie om in 2025 minimaal 30 opleidingsscholen te hebben.    

Ook De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay zijn opleidingsscholen en beschikken over een eigen schoolopleider. De studenten zijn op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar.    

Stagiaires  

 Voor alle stagiaires geldt dat er vooraf contact is; vaak een gesprek met de leerkracht die de begeleiding gaat uitvoeren of de stagecoördinator. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd, als beide partijen positief zijn, worden nadere afspraken gemaakt om de stage op te starten. Voor de beoordeling van stagiaires maken we gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met inachtneming van ons eigen competentieprofiel.