Bewegend leren

Bewegend leren is een vast onderdeel van ons lesprogramma. Fysieke actieve activiteiten kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Het is een aantrekkelijk werkvorm waardoor:

  • de leerlingen meer betrokken zijn
  • de lesstof beter beklijft
  • meer plezier ervaren wordt
  • samenwerking wordt bevorderd
  • kinderen toekomen aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die zij nodig hebben

We zetten het in als werkvorm om automatiseren van rekenen en spelling te oefenen. In onze kwaliteitskaart Bewegend leren staat de werkwijze en de schoolafspraken nader uitgewerkt.