Schoolgids

Hier vindt u de schoolgids van onze scholen. In de schoolgids leggen we verantwoording af over de doelen die we nastreven, activiteiten die we ontplooien om deze doelen te bereiken en de behaalde resultaten.

In de schoolgids vindt u algemene en specifieke informatie over zaken als:

  • Waar de school voor staat
  • De organisatie van het onderwijs
  • Zorg voor leerlingen
  • Schoolontwikkeling en kwaliteitsbeleid