Voorgenomen fusie

 

De basisscholen van Beers en Vianen

De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay werken al enkele jaren samen om als kleine dorpsscholen elkaar te versterken en ondersteunen. Zowel voor de kinderen als het team geeft dit meerwaarde op allerlei facetten. Sociaal-emotioneel, didactisch, organisatorisch en financieel.  

Samenwerking

Kinderen werken samen binnen de groep maar ook groeps- en school overstijgend. Op themadagen ontmoeten de kinderen van onze twee scholen elkaar. Elke woensdag werken de groepen 7 en 8 schooloverstijgend. De kinderen van beide groepen 7 krijgen die dag gezamenlijk les. Dat geldt ook voor beide groepen 8. Kinderen ontmoeten zo meer leeftijdsgenootjes, werken hiermee samen en leren omgaan met verschillen en diversiteit. Deze samenwerking geeft ook de gelegenheid om, waar nodig, in te zoomen op complexere leerinhoud.

Het team van beide scholen functioneert als één schoolteam. Samen dragen we zorg voor de school-ontwikkeling en de kwaliteit van onze scholen vanuit een gezamenlijke visie.

 

Voorgenomen fusie en nieuwbouw

We zijn ons aan het voorbereiden op de voorgenomen fusie van de scholen. Met instemming van de gemeente gaan we binnen 3-5 jaar een nieuwe school bouwen op één locatie voor beide dorpen. Het onderzoek naar een geschikte locatie is in januari 2022 gestart. Het locatieonderzoek wordt uitgevoerd door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit een lid van beide dorpsraden, een MR-lid van beide scholen, een beleidsmedewerker van de gemeente en twee medewerkers van de school.